జనుము/Sunhemp
నాటిన తేది/Date of Sowing Apr 13, 2024

కొసిన తేది/Date of Harvesting

నాటిన తేది నుండి రొజులు/Days after sowing

జనుము, ఉష్ణమండల పప్పుధాన్యం, బహుళ ప్రయోజనాలతో కూడిన విలువైన పచ్చి ఎరువు పంట. ఇది నత్రజనిని స్థిరీకరించడం ద్వారా నేల యొక్క పోషక విలువలను మెరుగుపరుస్తుంది, కలుపు మొక్కలను అణిచివేస్తుంది, దాని బలమైన వేరు వ్యవస్థతో నేల కోతను నియంత్రిస్తుంది మరియు నేల ద్వారా సంక్రమించే తెగుళ్లు మరియు వ్యాధులను అరికట్టడానికి బయోఫ్యుమిగెంట్‌గా పనిచేస్తుంది. పంట మార్పిడి అనే పద్ధతి లో జనుము ను ఏకీకృతం చేయడం వల్ల తెగులు చక్రాలను విచ్ఛిన్నం చేయడంలో సహాయపడుతుంది, అయితే దాని ఆకులు పశువులకు పోషకమైన మేతగా ఉపయోగపడతాయి, ఇది వ్యవసాయ పద్ధతులకు బహుముఖ మరియు స్థిరమైన అదనంగా ఉంటుంది

 

 

 

 

 

Sunhemp, a tropical legume, is a valuable green manure crop with multiple benefits. It enriches soil fertility by fixing nitrogen, suppresses weeds, controls erosion with its robust root system, and acts as a biofumigant to deter soil-borne pests and diseases. Integrating sunhemp into crop rotation systems helps break pest cycles, while its foliage serves as nutritious fodder for livestock, making it a versatile and sustainable addition to agricultural practices.